Skip to main content

Somatic movement coaching

Somatic movement coaching is een lichaamsgerichte benadering. Deze vorm van begeleiding ondersteunt je in je zoektocht naar een beter be-grip op je eigen leven en welbevinden. Somatic movement beweegt jou van binnenuit en brengt jou meer in balans vanuit een holistische visie.

Deze benaderingswijze kent vijf aandachtsgebieden van waaruit gewerkt wordt aan lichaamsbewustwording, de lichaamsintelligentie en welbevinden. Deze aandachtsgebieden zijn: Externe balans, Interne balans, Ontwikkelingspatronen, Sturing en Organisatie. Dit zijn stuk voor stuk eigen aandachtsvelden.

Het lichaam weerspiegelt veel kwaliteiten en heeft daarnaast veel nog niet ontdekte kwaliteiten in zich. Dikwijls zijn we gewend geraakt aan wat we al kennen en dat kan ons  juist beperken in onze verdere ontwikkeling. Het kan zijn dat je op een goed moment  ervaart dat je niet “verder” komt en geen idee meer hebt van je mogelijkheden. Je kunt weer in kontakt komen met jou kwaliteiten en mogelijkheden door ze te onderzoeken en te herontdekken met somatic movement. Op deze manier ontwikkel je een verbeterd kontakt met lichaam en geest en zo vergroot dit het eigen welbevinden. Je hervindt je eigen kompas in het leven.

De werkwijze is breed en gevarieerd: Hands-on, oefeningen leren ervaren, educatieve kennis,  uitdaging aangaan, een creatieve opdracht en/of  huiswerk meekrijgen.  Ik ben niet afgestudeerd in deze richting en dat betekent dat ik mijn kennis en ervaring toepas en integreeer in mijn praktijk wanneer dat wenselijk is. Ik meld dit expliciet zodat bekent is dat ik geen somatic movenment behandeling geef. Anderzijds kunt u zich wel informeren naar deze benadering die een bijdrage kan leveren aan uw herstel. 

De ontwikkelingen in dit vakgebied zijn altijd in beweging, wat de naam ook al in zich draagt. Wilt u  meer weten over somatic movement coaching neem dan een kijkje op de site www.somaticmovementinstitute.com U kunt zich hier uitgebreid informeren.

Somatic movement  valt niet onder de verantwoordelijkheid van de SVN, de beroepsvereninging van shiatsutherapeuten.