Skip to main content

Privacy en Klachtenregeling

Pricacy

Met uw gegevens word zo zorgvuldig mogelijk omgegaan. Uw gegevens worden bij mij niet digitaal opgeslagen. Van de behandelingen wordt een registratie gemaakt die op papier en achter slot bewaard wordt. U heeft altijd inzage in deze gegevens wanneer u dat wenst.

Bij de eerste afspraak vraag ik u een privacy verklaring te tekenen waarop vermeld staat hoe ik met uw informatie omga en wat u van mij kunt verwachten en hoe lang deze informatie wordt bewaard.

 

Klachtenregeling

In het contact met mijn clienten gelden de bepalingen, de beroepscode en de klacht-en tuchtregeling van de Shiatsu Vereniging Nederland en het RBCZ.

De praktijk is ook aangesloten bij de SCAG, de Stichting Complentaire en Alternatieve Geneeswijze. Deze stichting is er om klachten en geschillen in deze zorg op te lossen.

Wanneer je een klacht hebt, dan bespreek ik dat graag met je.  Dat is de eerste actie . Komen we er samen niet uit dan kunt u een klacht indienen bij de vertrouwenspersoon van mijn beroepsvereniging SVN. Dit dient schriftelijk te gebeuren.  Hoe de verdere procedure verloopt staat vermeld in de folder van de SCAG, deze is aanwezig in de praktijk en is ook opvraagbaar. U  kunt ook informatie vinden op: www.shiatsuvereniging.nl/client/klachtenprocedure